€urodivers

Diving is fun!!

Trainingen

Trainingen vormen een belangrijk onderdeel van de duiksport. Om de trainingen afwisselend te houden heeft de duikvereniging verschillende trainers. Trainingen hebben we op het gebeid van o.a. conditie, algemene zwemvaardigheden, snorkelen en perslucht. Snorkelen en perslucht komen iedere training aan bod.

Bij onze conditie trainingen trainen we om, ook na een krachts inspanning, nog goed te kunnen functioneren onderwater. Bij deze trainingen letten we ook op warming up en cooling down.

Bij onze algemene zwemvaardigheid trainingen trainen we om meer vertrouwd te raken met water en om de verschillende zwemslagen beter te beheersen.

Bij onze snorkel trainingen trainen we twee dingen; enerzijds leren we om te gaan met onze snorkeluitrusting (vinnen, bril, snorkel en eventueel lood). Daarnaast leren we om onder water te functioneren met beperkte ademhaling.

Bij onze perslucht trainingen trainen we om de duikvaardigheid te onderhouden en te vergroten en om te leren omgaan met onverwachte situaties. Ook trainen we om beter om te gaan met onze volledige persluchtuitrusting. Daarnaast trainen we ook het redden van mededuikers.

 

Naast de bovengenoemde trainingen zijn er thema-avonden waarbij er extra onderwerpen aan de orde komen zoals fotografie, duikuitrusting, duiktheorie, spellen en nog veel meer.